Вибіркові дисципліни

Астрономія

Атрактивність географічного середовища

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Водний кадастр

Географічне краєзнавство

Географічні задачі та методика їх розвязування

Географія виробничої сфери і транспорту

Географія ґрунтів з основами грунтознавства

Географія населення

Географія природних ресурсів

Географія природоохоронних територій

Географія сфери обслуговування

Геологія четвертинних відкладів

Геоморфологія

Гідрологія підземних вод

Грунтознавство з основами геології

Екологія

Економіка

Інтерактивні технології географічної освіти

Історична геологія

Клімати Земної кулі

Кліматологія

Ландшафтна гідрологія

Маркетинг

Менеджмент

Основи агрометеорології

Основи організації наукових досліджень в географії

Основи планетології

Палеогеографія

Політична географія

Політологія

Правові питання використання вод

Рекреаційні ландшафти

Соціально-економ географ України

Сталий розвиток регіону

Статистичні методи в географії

Фізична географія материків і океанів

Фізична географія світу

Фізична географія України