Основні дисципліни

О1 Історія України

О2 Українська мова професійн

О3 Історія української культури

О4 Філософія

О5 Фізична культура

О6 Метеорологія і кліматол

О7 Картографія з основами топографії

О8 Загальна гідрологія з осн океанол

О9 Фізика з осн геофізики

О10 Хімія з осн геохімії

О11 Біогеографія

О12 Загальне землезнавство

О13 Методика викладання географії

О14 Іноземна мова (англійська)

О15 Іноземна мова (перша)

О16 Регіональна суспільна географія світу

О17 Основи суспільної географії

О18 Ландшафтознавство

О19 Вища матем з осн матем статистики

О20 Геологія

О21 Інформатика та географічні інформаційні системи і технології

О23 Педагогіка

О24 Фізична географія материків і океанів

О25 Палеогеографія

О26 Сучасні освітні технології

О27 Навчально-ознайомлювальна практика в ЗСО

О28 Літня педагогічна практика

О29 Курсова робота з ландшафтознавства

О30 Курсова робота з психолого-педагогічних дисциплін

О31 Курсова робота з дисциплін спеціалізації

О32 Виробнича цільова педагогічна практика в школі

О33 Атестація

О34 Психологія