Комплексний кваліфікаційний іспит спеціальності 014.07 Середня освіта (географія)

Програмні результати навчання, які є підставою доля присвоєння професійних кваліфікацій випускникам 2020 р. спеціальності 014.07 – Середня освіта (Географія)

Держ іспит гео СОГ

Держ іспит біо СОГ