Основні дисципліни

О01_Історія України

О02_Українська мова (за провесійним спрямуванням)

О03_Історія української культури

О04_Філософія

О05_Фізична культура

О06_Геологія

О07_Основи метеорології

О08_Картографія з основами топографії

О09_Гідрологія з основами океанології

О10_Фізика з основами геофізики

О11_Хіміяз основами геохімії

О12_Біогеографія

О13_Загальне землезнавство

О14_Фізична географія Українських Карпат

О15_Вступ до фаху

О16_Ландшафтознавство

О17_Геофізика і геохімія ландшафтів

О18_Методи гідрометеорологічних вимірювань

О19_Іноземна мова (англійська)

О20_Іноземна мова (перша)

О21_Вища математика з основами математичної статистики

О22_Суспільна географія України і світу

О23_Інформатика та Г І С

О24_Водне господарство України

О25 Виробнича практика

О26_Навчальна загально-географічна практика

О27_Навчальна професійно-географічна практика

О28_Курсова робота (метод.реком)

О29_Атестація (програмові-вимоги)

О30 Палеогеографя 20-21нр

О31 Геоморфологія 20-21нр