Вибіркові дисципліни

В1 Політологія

В2 Безпека життєд і цивільний захист

В3 Фізична географія України

В4 Економіка

В6 Менеджмент

В7 Екологія

В8 Історична географія

В13 Етика

В14 Естетика

В16 Соціально-економічна географія України

В18 Географія населення

В18 Силабус_Географія населення_СОГ

В19 Основи організації наукових досліджень в географії

В20 Геоморфологія

В21 Політична географія

В22 Географія ґрунтів з основами грунтознавства

В23 Географія виробничої сфери і транспорту

В24 Географічні задачі та методика їх розвязування

В25 Ботаніка і зоологія

В26 Загальна біологія

В27 Анатомія і фізіологія людини

В28 Методика викладання біології

В30 Гуманістична географія

В32 Грунтознавство з основами геології

В33 Географія розміщення продуктивних сил

В36 Краєзнавство і туризм

В38 Фізична географія Українських Карпат

В39 Сталий розвиток регіону

В40 Статистичні методи в географії