Історія кафедри

На виконання ухвали Вченої ради Прикарпатського університету від 30.04.2002 року наказом № 87 від 10.05.2002 року створена кафедра географії та природознавства і введена у структуру Педагогічного інституту.

Завідувачем кафедри призначений кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Сав’юк Мирослав Іванович.

З перших днів на кафедрі працювали кандидат географічних наук, доцент Сливка Радослав Омелянович, кандидат педагогічних наук, доцент Гілецький Йосип Романович, доктор технічних наук, професор Голояд Богдан Ярославович,кандидат сільськогосподарських наук, доцент Олійник Василь Степанович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Петричко Андрій Омелянович.

З 1 вересня 2013 року кафедра переведена у структуру факультету природничих наук. З 2014 року завідувачем кафедри призначений  доктор географічних наук, професор Гуцуляк Василь Миколайович.

 

Основні шляхи міжнародної співпраці кафедри географії та природознавства:

 – організація спільних проблемно-цільових семінарів, круглих столів, польсько-українських конференцій тощо за темами: «Географічна освіта для полікультурного суспільства», «Удосконалення підготовки викладача в галузі географії», «Система польської та української професійної географічної освіти», «Готовність до інновацій викладача географії»  тощо;

– обмін досвідом викладачів ЗВО-партнерів для удосконалення навчальних програм та вироблення спільних підходів, принципів та компетенцій;

– обмін досвідом використання інформаційно-технологічних можливостей викладача географії в організації он-лайн навчання (обмін програмами тощо);

– творення спільного блогу студентів-географів двох університетів-партнерів, що забезпечить можливість групової комп’ютерно-опосередкованої комунікації та презентації навчально-дослідницької діяльності у галузі географічної освіти;

– співпраця студентських гуртків «Краєвид» та «Дослідники Карпат» кафедри географії та природознавства із аналогічним з сторони ЗВО-партнера щодо поглиблення знань про ландшафти наших країн, ознайомлення з сучасною культурою, традиціями, історією окремих регіонів країн, поширення інформації про досліджувані регіони, спільні дослідження тощо. Спільні конкурси-захисти наукових робіт;

– короткостроковий та семестровий обмін студентами для участі у навчальному процесі;

– формування конкретними студентами із ЗВО-партнерів  власних науково-дослідних проектів з можливістю обговорення та представлення результатів;

– співпраця між конкретними студентами-магістрами щодо написання дипломних робіт за спільними проблемами географічної освіти у Польщі та Україні;

– спільні літні краєзнавчі табори: розробка тематичних екскурсійних маршрутів для школярів відповідно до шкільної навчальної програми з географії;

Практики: можливість проходження частини практики (1 тиждень) для бакалаврів та асистентської для магістрів у ВНЗ-партнері.

Спільна розробка викладачами ЗВО-партнерів програми нового шкільного навчального предмету (факультативного курсу) «Географо-краєзнавчі дослідження з школярами». Видання посібника для школярів.