Студентський сенат

Студентський Сенат – це орган студентського самоврядування, який першочерговим завданням ставить захист прав студентів.

Студентський Сенат Факультету природничих наук керується у своїй діяльності законом України «Про вищу освіту», Положенням університету та положенням Сенату ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

До обов’язків Сенату Факультету природничих наук входить:

– захист прав студентів на всіх рівнях адміністрації університету;

– організація дозвілля студентів;

– ознайомлення студентів з університетом та органами студентського самоврядування;

– проведення культ-масових заходів;

– національно-патріотичне виховання студентів.

 

Положення про студентський сенат

Палюга Тетяна Олексіївна

заступник сенатора Факультету природничих наук

сенатор студентів кафедри географії та природознавства

студентка спеціальності 014. Середня освіта (географія), група СОГ-31
tel: +38 (050) 973 54 69, +38 (098) 076 47 64
e-mail: tetyanyapaliuga@gmail.com