Тематика магістерських робіт

Тематика магістерських робіт 2017-2018 н.р.

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Тема магістерської роботи Керівник
1. Камінська Лілія Григорівна Несприятливі фізико-географічні процеси та явища на території Івано-Франківської області К.г.н., доц Сав’юк М.І.
2. Турчин Ярослав Васильович Географічні передумови розвитку спортивного туризму в Івано-Франківській області К.г.н., доц Сав’юк М.І.
3. Сігеті Світлана Василівна Комплексна фізико-географічна характеристика Закарпатської області К.г.н., доц Сав’юк М.І.
4. Дутка Дмитро Романович Геологічні об’єкти та їх використання у шкільному туризмі (на прикладі Городенківського району Івано-Франківської області) К.г.н., доц Сав’юк М.І.
5. Бакота Іван Васильович Рекреаційно-туристичний потенціал еколого-геоморфологічних комплексів (на прикладі Надвірнянського району) К.г.н., доц Сав’юк М.І.
6. Рига Лілія Ігорівна Географія релігійного туризму України: стан та перспективи розвитку К.і.н., викладач Червінський А.І.
7. Дячук Ростислав Мирославович Розвиток міжнародного туризму в Україні К.і.н., викладач Червінський А.І.
8. Мельник Микола Зіновійович Івентивний туризм як чинник соціально-економічного розвитку регіону К.і.н., викладач Червінський А.І.
9. Федунь Уляна Степанівна Педагогічні умови використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах К.і.н., викладач Червінський А.І.
10. Данилюк Назар Петрович Порівняльний аналіз характеристик сучасних приладів для вимірювання атмосферного тиску К.г.н., доц. Фоменко Н.В.
11. Рожко Віра Орестівна Аналіз екстремальних природних явищ в Івано-Франківській області у зв’язку з глобальними змінами клімату К.г.н., доц. Фоменко Н.В.
12. Телюк Наталія Ярославівна Аналіз впливу аномальних метеоумов на аграрне виробництво у Івано-Франківській області К.г.н., доц. Фоменко Н.В.
13. Торко Оксана Ярославівна Проблеми розвитку шкільного туризму (на прикладі Долинського району Івано-Франківської області) К.г.н., доц. Атаманюк Я.Д.
14. Дзямко Ірина Михайлівна Екогеографічна оцінка природних компонентів Дністровського РЛП К.г.н., доц. Атаманюк Я.Д.
15. Кучерко Ігор Михайлович Природно-ресурсний потенціал Івано-Франківської області К.г.н., доц. Атаманюк Я.Д.
16. Рега Богдан Васильович Географія самодіяльного молодіжного туризму К.г.н., доц. Атаманюк Я.Д.
17. Каній Ірина Григорівна Географічні особливості розвитку професійної та технічної освіти в Україні К.г.н., доц. Атаманюк Я.Д.
18. Богачов Володимир Андрійович Географічні особливості рівня життя сільського населення Тисменицького району. К.г.н., доц. Атаманюк Я.Д.
19. Куришко Вікторія Ігорівна Географічні особливості розвитку кліматичних курортів на прикладі Івано-Франківської області К.г.н., доц. Атаманюк Я.Д.
20. Ляхович Анна Василівна Природно-територіальні комплекси Калуського району та їх вивчення в курсах шкільної географії Д.г.н., проф. Гуцуляк В.М.
21. Суслик Андрій Васильович Ландшафтно-екологічний аналіз м.  Калуш та околиці. Д.г.н., проф. Гуцуляк В.М.
22. Кушмелюк Іван Володимирович Ландшафтно-естетичні ресурси Українських Карпат та їх використання у шкільному туризмі. Д.г.н., проф. Гуцуляк В.М.
23. Руда Василина Степанівна ПТК Рожнятівського району та питання їх практичного використання Д.г.н., проф. Гуцуляк В.М.
24. Іванишин Юліанна Ярославівна Аналіз рекреаційно-туристичного потенціалу Надвірнянського району на ландшафтно-екологічній основі Д.г.н., проф. Гуцуляк В.М.
25. Скрипник Віталіна Василівна Трансформаційні процеси в сільському господарстві Івано-Франківської області (1990-2017рр.) та їх висвітлення при вивченні географії рідного краю Д.г.н., проф. Заячук М.Д.
26. Яців Наталія Тарасівна Комплексна географічна оцінка властивостей території Болехівського району Івано-Франківської області та особливості їх використання в навчальному процесі Д.г.н., проф. Заячук М.Д.
27. Фіцак Вікторія  Василівна Географічні особливості природокористування в Долинському районі Івано-Франківської області: результати господарського освоєння та їх висвітлення в шкільній програмі Д.г.н., проф. Заячук М.Д.
28. Багняк Надія Василівна Стихійні явища і об’єкти в Українських Карпатах К.г.н., викл. Бєлова Н.В.
29. Голубка Катерина Юріївна Особливості природно-заповідного фонду Івано-франківської області К.г.н., викл. Бєлова Н.В.
30. Юрченко Святослав Романович Висвітлення факторів формування здоров’я населення Івано-Франківської області в шкільній географії К.г.н., викл. Бєлова Н.В.
31. Хома Дмитро Ігорович Транспортна інфраструктура Івано-Франківської області К.п.н., доц. Гілецький Й.Р.
32. Легінь Марія-Божена Олегівна Водні ресурси та водокористування в Івано-Франківській області К.п.н., доц. Гілецький Й.Р.
33. Середюк Ілона Володимирівна Індустрія туризму в Івано-Франківській області К.п.н., доц. Гілецький Й.Р.
34. Федак Ярина Миколаївна Методика вивчення клімату в шкільних курсах географії К.п.н., доц. Гілецький Й.Р.
35. Б’єнь Іван Мечиславович Географія населення Коломийського району Івано-Франківської області К.п.н., доц. Гілецький Й.Р.
36. Залявська Оксана Василівна Вивчення рослинного і тваринного світу в шкільних курсах географії К.п.н., доц. Гілецький Й.Р.
37. Бойко Андрій Богданович Релігійна ситуація у межах Івано-Франківської області К.п.н., доц. Гілецький Й.Р.
38. Дзера Марія Юріївна Картографування політико-географічних процесів і явищ у процесі викладання географії К.г.н., доц. Сливка Р.Р.
39. Ружанський Петро Володимирович Популяризація ідей стійкого миру у процесі викладання географії К.г.н., доц. Сливка Р.Р.
40. Просолупова Ярослава Ярославівна Вплив децентралізації державного управління на просторову організацію освітнього комплексу Калуського району К.г.н., доц. Сливка Р.Р.
41. Гатеж Владислав Русланович Медико-географічна оцінка поширення онкологічної захворюваності в областях Західного регіону України К.г.н., доцент Наконечний К.П.
42. Галушка Мар’яна Романівна Геоекологічні дослідження міста Надвірна, впровадження результатів у просвітницько-виховній роботі у школах міста К.г.н., доц. Наконечний К.П.
43. Шикман Роксолана Володимирівна Порівняльна суспільно-географічна оцінка міст Івано-Франківськ та Чернівці (медико-екологічний аспект) К.г.н,  доцент Наконечний К.П.

 

Тематика магістерських робіт 2018-2019 рр.

п/п

ПІП студента ПІП керівника Тема
1. Гречанюк Зоряна Василівна Атаманюк Я.Д. Впровадження інноваційних технологій на уроках географії у загальноосвітньому навчальному закладі
2. Додяк Уляна Юріївна Атаманюк Я.Д. Музеї Івано-Франківської області як фактор активізації шкільного туризму
3. Лесюк Віталій Ярославович Атаманюк Я.Д. Використання топонімів у курсах шкільної географії
4. Андрейчук Ольга Василівна Атаманюк Я.Д. Особливості ПТК зони будівництва каскаду ГЕС на р. Дністер
5. Кубарич Тетяна Андріївна Атаманюк Я.Д. Співвідношення тепла і вологи в Карпатському регіоні: ландшафтно-геофізичний аспект.
6. Спасюк Дмитро Богданович Бєлова Н.В. Модернізація змісту шкільної географічної освіти у навчальних закладах Тлумацького району
7. Корч Ольга Валеріївна Бєлова Н.В. Оцінка комфортності умов проживання населення (на прикладі м. Івано-Франківська)
8. Бойко Тетяна Богданівна Гілецький Й.Р. Вивчення світового господарства  та природокористування в курсах географії
9. Перепелюк Володимир Ігорович Гілецький Й.Р. Основи картографічних знань у шкільних курсах географії
10. Шаповалова Олеся Володимирівна Гілецький Й.Р. Вивчення поверхневих і підземних вод в шкільних курсах географії
11. Яневич Леся Михайлівна Гілецький Й.Р. Вивчення географії рідного краю (на прикладі Коломийського району): методологічні підходи
12. Федорчук Юлія Миколаївна Гілецький Й.Р. Фізико-географічне районування Івано-Франківської області
13. Міхоцький Олег Тарасович Гуцуляк В.М. Природні комплекси Рожнятівського району та питання їх практичного використання
14. Кулак Оксана Ярославівна Гуцуляк В.М. Ландшафтні комплекси Долинського району та їх практичне використання
15. Панько Марія Андріївна Гуцуляк В.М. Аналіз природних комплексів долини Дністра для цілей рекреації і туризму (на прикладі Хотинського національного заповідника).
16. Ріжко Анатолій Вікторович Гуцуляк В.М. Геолого-геоморфологічна будова території як чинник диференціації ландшафтів (на прикладі Івано-Франківської та Чернівецької областей)
17. Стефанюк Тарас Іванович Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічні системи та гідрохімічна оцінка ґрунтових вод м. Івано-Франківська
18. Горбова Мар’яна Ярославівна Заячук М.Д. Просторова організація екскурсійних об’єктів Долинського району та їх використання в позакласній роботі
19. Залуцька Людмила Валеріївна Заячук М.Д. Паркові екосистеми м. Івано-Франківська, як об’єкт екскурсійної діяльності школярів
20. Федорків Степан Ігорович Наконечний К.П. Суспільно-географічний аналіз стану здоров’я населення Західних областей України.
21. Ерназаров Михайло Баходирович Наконечний К.П. Медико-екологічна оцінка поселенських ландшафтів Богородчанського району Івано-Франківської області.
22. Николин Василь Петрович Наконечний К.П. Медико-екологічна оцінка поселенських ландшафтів Долинського району Івано-Франківської області.
23. Тиванчук Ірина Володимирівна Наконечний К.П. Медико-екологічна оцінка поселенських ландшафтів Калуського району Івано-Франківської області.
24. Бурка Ярослава Ігорівна Сав’юк М.І. Географічні аспекти активізації природоохоронної діяльності в Івано-Франківській області
25. Вінтонюк Андрій Михайлович Сав’юк М.І. Географічні передумови використання мисливських ресурсів Івано-Франківської області
26. Зорій Богданна Романівна Сав’юк М.І. Передумови розвитку альтернативних джерел енергії в Івано-Франківській області
27. Стовбун Артур Сергійович Сав’юк М.І. Гідрологічний режим річки Бистриця та протипаводковий захист м. Івано-Франківська
28. Бойчук Ігор Васильович Сав’юк М.І. Рельєф Івано-Франківської області як чинник землекористування

 

29. Данильців Віталія Іванівна Сливка Р.Р. Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку Івано-Франківської області та їх висвітлення в краєзнавчій роботі
30. Дяків Наталія Романівна Сливка Р.Р. Застосування дослідницьких методів у процесі викладання суспільної географії
31. Сторощук Іванна Зиновіївна Сливка Р.Р. Сучасні методи навчальної діяльності студентів у контексті вивчення демографічних проблем Івано-Франківської області
32. Нілабович Каріна Михайлівна Сливка Р.Р. Просторові особливості урбанізації сільських поселень Українських Карпат
33. Пранничук Маріанна Юріївна Сливка Р.Р. Етногеографічне дослідження Ясінянської улоговини
34. Бордейчук Михайло Володимирович Фоменко Н.В. Екологічний стан водних ресурсів Івано-Франківської області
35. Кіянко Ірина Василівна Фоменко Н.В. Кліматичні характеристики території Тернопільської та Івано-Франківської  областей, їх агрогосподарська оцінка.
36. Собко Олена Петрівна Фоменко Н.В. Гідроекологічна оцінка рік басейну Дністра в межах Івано-Франківської області
37. Юхней Ростислав Дмитрович Фоменко Н.В. Водні ресурси та водокористування Тернопільської області
38. Гуменюк Юлія Михайлівна Червінський А.І. Природні туристичні ресурси як основа розвитку туризму Івано-Франківської області
39. Кудлейчук Ірина Ігорівна Червінський А.І. Сучасний стан та територіальні особливості туристичної інфраструктури Івано-Франківської області

Тематика магістерських робіт кафедри географії та природознавства 

для магістрів першого курсу 2019/20 н.р.

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Тема магістерської роботи Керівник
Спеціальність 014 «Середня освіта»
1. Вівчарук Христина Форми і способи здійснення досліджень в шкільному курсі “Географія” (8-9 класи) д.г.н., проф. Заячук М.Д.
2. Вотка Ігор Особливості використання краєзнавчого підходу в шкільному курсі «Географія» (на прикладі Івано-Франківської області ) д.г.н., проф. Заячук М.Д.
3. Горблянський Юрій Методичні основи  суспільно-географічного дослідження населення м.Івано-Франківська у курсі шкільної географії к.г.н., доц. Атаманюк Я.Д.
4. Лудчак Христина Самостійна робота як засіб формування пізнавального інтересу учнів до географії к.г.н., доц. Атаманюк Я.Д.
5. Мандар Анастасія Стан і перспективи підсилення міждисциплінарних зв’язків у шкільній географії к.г.н., доц Сливка Р.Р.
6. Сапріянчук Тетяна Особливості викладання теми “Україна в міжнародному просторі” у шкільному курсі “Географія” (рівень стандарту 10-11 кл): дидактичні матеріали та наочність д.г.н., проф. Заячук М.Д.
7. Хомин Марія Стан і перспективи використання потенціалу Бойківщини для розвитку шкільного пізнавального туризму к.г.н., доц Сливка Р.Р.
Спеціальність 103 «Науки про Землю»
1.                   Беновська Анна Несприятливі фізико- географічні процеси та явища на території Миколаївської та Херсонської областей. к.г.-м.н., доц Сав’юк М.І.
2.                   Гах Леонід Ландшафтне різноманіття та особливості четвертинних відкладів в басейні р.Дністер в межах Івано-Франківської області к.г.-м.н., доц Сав’юк М.І.
3.                   Гордій Інна Ландшафти Косівського району та шляхи їх раціонального використання к.г.н., доц. Атаманюк Я.Д.
4.                   Грицюк Іван Екологічні аспекти землекористування в Городенківському  районі к.г.н., доц. Бєлова Н.В.
5.                   Ілечко Наталія Особливості гідрологічного режиму рік Карпатського регіону к.г.н., доц. Фоменко Н.В.
6.                   Людера Уляна Рекреаційне природокористування території НПП “Гуцульщина” к.г.-м.н., доц Сав’юк М.І.
7.                   Мхоян Вікторія Особливості сільськогоподарського землекористування Тернопільської області к.г.н., доц. Бєлова Н.В.
8.                   Паска Андрій Особливості формування та розвитку урболандшафтів м.Івано-Франківська к.г.н., доц. Атаманюк Я.Д.
Спеціальність 106 «Географія»
1.                      Богайчук Олена Геопросторові аспекти якості життя населення Івано-Франківської області к.п.н., доц. Гілецький Й.Р.
2.                      Гакало Людмила Перспективи організації історико-культурного туризму в Карпатському рекреаційному регіоні України (на прикладі туристичної фірми) к.і.н., викладач Червінський А.І.
3.                      Галюк Леся Географія населення Галицького району к.п.н., доц. Гілецький Й.Р.
4.                      Горін Роман Географічні аспекти пост-конфліктної відбудови Боснії і Герцеговини. к.г.н., доц Сливка Р.Р.
5.                      Девда Назар Суспільно-географічна оцінка якості життя сільського населення Косівського району к.г.н., доц. Атаманюк Я.Д.
6.                      Івасик Лілія Особливості структури земельного фонду Богородчанського району Івано-Франківської області. к.г.-м.н., доц Сав’юк М.І.
7.                      Косило Максим Географія міграцій населення Івано-Франківської області к.г.н., доц. Атаманюк Я.Д.
8.                      Пристай Леся Перспективи розвитку івентивного туризму в Карпатському рекреаційному регіоні к.і.н., викладач Червінський А.І.
9.                      Рудницький Іван Просторова організація виїзної і виносної торгівлі в Івано-Франківську: проблеми і перспективи оптимізації. к.г.н., доц Сливка Р.Р.
10.                  Стецько Ірина Природо-ресурсні передумови природокористування у Бучацькому районі Тернопільської області к.п.н., доц. Гілецький Й.Р.
11.                  Чоповська Марія Природо-ресурсні передумови природокористування у Калуському районі Івано-Франківської області к.п.н., доц. Гілецький Й.Р.
12.                  Яремчук Соломія Аналіз змін клімату на території України к.г.н., доц. Фоменко Н.В.

 

Затверджено на засіданні кафедри географії та природознавства 01.10.2019 р. протокол №2

 

Завідувач кафедри                                                                 доц. Атаманюк Я.Д.