Тематика магістерських робіт

Тематика магістерських робіт кафедри географії та природознавства 

для магістрів першого курсу 2020/21 н.р.

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Тема магістерської роботи Керівник
Спеціальність 014 «Середня освіта»
1. Стефанишин Галина Іванівна Методика реалізації краєзнавчої складової в процесі навчання природознавства в 5 класі к.г.н., доц. Атаманюк Я.Д.
2. Кут Даніела Василівна Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні географії засобами ігрових технологій к.г.н., доц. Атаманюк Я.Д.
3. Малитчук Ірина Михайлівна Проектна діяльність учнів як засіб формування  компетентностей на уроках природознавства в 5 класі. к.г.н., доц. Атаманюк Я.Д.
4. Лип’як Павло Юрійович Формування екологічної свідомості учнів гірських шкіл засобами географії. к.г.н., доц Сливка Р.Р.
5. Микитеєк Наталія Василівна Вивчення школярами етнокультурного середовища Карпатського регіону засобами екскурсійного туризму: стан і перспективи. к.г.н., доц Сливка Р.Р.
6. Боднар Ірина Миколаївна Формування географо-країнознавчих компетенцій старшокласників: лакуни і перспективи удосконалення. к.г.н., доц Сливка Р.Р.
7. Ковків Марія Петрівна

 

Впровадження елементів дистанційного навчання на уроках географії у закладах загальної середньої освіти. к.г.н., доц. Закутинська І.І.
8. Сенчакович Марта Володимирівна Поєднання змісту гурткової роботи вчителя географії із сучасним змістом загальної географічної освіти к.п.н., доц. Гілецький Й.Р.
9. Грицюк Надія Іванівна Ефективність використання сучасних форм організації та методик проведення позакласної роботи у школі  для забезпечення здобуття якісної загальної географічної освіти к.п.н., доц. Гілецький Й.Р.
10. Друляк Іванна Василівна Конструктивно-географічні дослідження в середній школі к.г.н., доц. Фоменко Н.В.
11. Ліберсбах Ігор Йосифович Суспільно-географічна оцінка ресурсного потенціалу Західної України для розвитку учнівського релігійно-екскурсійного туризму к.г.н., доц. Бєлова Н.В.
12. Данищук Юлії Володимирівна Потенціал професійного зростання вчителя географії к.п.н., доц. Гілецький Й.Р.
13. Андрусишин Василь

Степанович

Географічні особливості видобутку будівельних матеріалів в межах ОТГ: результати діяльності та їх висвітлення в шкільній програмі з курсу географії. к.г.-м.н., доц Сав’юк М.І.
14. Шекеряк Іванна

Юріївна

Географічні особливості видобутку горючих корисних копалин в Івано-Франківській області: результати господарської діяльності та висвітлення їх висвітлення в шкільній програмі з курсу географії к.г.-м.н., доц Сав’юк М.І.
Спеціальність 106 «Географія»
1. Кріль Василь Володимирович Суспільно-географічні особливості адміністративно-територіальної реформи у Івано-Франківській області: центрографічні процеси та диспропорції д.г.н., проф. Заячук М.Д.
2. Данилюк Віта Ігорівна Геоекологічний стан Івано-Франківської області та розроблення рекомендацій щодо збалансованого природокористування д.г.н., проф. Приходько М.М.
3. Салига Юлія Романівна Географічні (геологічні) передумови розвитку спелеотуризму в межах західної частини України. к.г.-м.н., доц Сав’юк М.І.
4. Туревич Юлія-Анна Русланівна Дослідження ризиків туристів в закордонних подорожах к.і.н., викладач Червінський А.І.

Затверджено на засіданні кафедри географії та природознавства 23.09.2020 р. протокол №2

Завідувач кафедри                                                                  доц. Атаманюк Я.Д.

Тематика магістерських робіт кафедри географії та природознавства 

для магістрів другого  курсу 2019/20 н.р.

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Тема магістерської роботи Керівник
Спеціальність 014 «Середня освіта»
1. Вівчарук Христина Форми і способи здійснення досліджень в шкільному курсі “Географія” (8-9 класи) д.г.н., проф. Заячук М.Д.
2. Вотка Ігор Особливості використання краєзнавчого підходу в шкільному курсі «Географія» (на прикладі Івано-Франківської області ) д.г.н., проф. Заячук М.Д.
3. Горблянський Юрій Методичні основи  суспільно-географічного дослідження населення м. Івано-Франківська у курсі шкільної географії к.г.н., доц. Атаманюк Я.Д.
4. Лудчак Христина Самостійна робота як засіб формування пізнавального інтересу учнів до географії к.г.н., доц. Атаманюк Я.Д.
5. Мандар Анастасія Стан і перспективи підсилення міждисциплінарних зв’язків у шкільній географії к.г.н., доц Сливка Р.Р.
6. Сапріянчук Тетяна Особливості викладання теми “Україна в міжнародному просторі” у шкільному курсі “Географія” (рівень стандарту 10-11 кл): дидактичні матеріали та наочність д.г.н., проф. Заячук М.Д.
7. Хомин Марія Стан і перспективи використання потенціалу Бойківщини для розвитку шкільного пізнавального туризму к.г.н., доц Сливка Р.Р.
Спеціальність 103 «Науки про Землю»
1.                   Беновська Анна Несприятливі фізико-географічні процеси та явища Північного Причорномор’я к.г.-м.н., доц Сав’юк М.І.
2.                   Гах Леонід Взаємозв’язок розміщення четвертинних відкладів та ландшафтного різноманіття в басейні річки Дністер в межах Івано-Франківської області. к.г.-м.н., доц Сав’юк М.І.
3.                   Гордій Інна Ландшафти Косівського району та шляхи їх раціонального використання к.г.н., доц. Атаманюк Я.Д.
4.                   Грицюк Іван Екологічні аспекти землекористування в Городенківському  районі к.г.н., доц. Бєлова Н.В.
5.                   Ілечко Наталія Особливості гідрологічного режиму рік Карпатського регіону к.г.н., доц. Фоменко Н.В.
6.                   Людера Уляна Рекреаційне природокористування території НПП “Гуцульщина” к.г.-м.н., доц Сав’юк М.І.
7.                   Мхоян Вікторія Особливості сільськогоподарського землекористування Тернопільської області к.г.н., доц. Бєлова Н.В.
8.                   Паска Андрій Особливості формування та розвитку урболандшафтів м.Івано-Франківська к.г.н., доц. Атаманюк Я.Д.
Спеціальність 106 «Географія»
1.                      Богайчук Олена Геопросторові аспекти якості життя населення Івано-Франківської області к.п.н., доц. Гілецький Й.Р.
2.                      Гакало Людмила Організація історико-культурного туризму в Карпатському рекреаційному регіоні України (на прикладі туристичної фірми) к.і.н., викладач Червінський А.І.
3.                      Галюк Леся Географія населення Галицького району к.п.н., доц. Гілецький Й.Р.
4.                      Горін Роман Географічні аспекти пост-конфліктної відбудови Боснії і Герцеговини. к.г.н., доц Сливка Р.Р.
5.                      Девда Назар Суспільно-географічна оцінка якості життя сільського населення Косівського району к.г.н., доц. Атаманюк Я.Д.
6.                      Івасик Лілія Особливості структури земельного фонду Богородчанського району Івано-Франківської області. к.г.-м.н., доц Сав’юк М.І.
7.                      Косило Максим Географія міграцій населення Івано-Франківської області к.г.н., доц. Атаманюк Я.Д.
8.                      Пристай Леся Розвиток івентивного туризму в Карпатському рекреаційному регіоні к.і.н., викладач Червінський А.І.
9.                      Рудницький Іван Просторова організація виїзної і виносної торгівлі в Івано-Франківську: проблеми і перспективи оптимізації. к.г.н., доц Сливка Р.Р.
10.                  Стецько Ірина Природо-ресурсні передумови природокористування у Бучацькому районі Тернопільської області к.п.н., доц. Гілецький Й.Р.
11.                  Чоповська Марія Природо-ресурсні передумови природокористування у Калуському районі Івано-Франківської області к.п.н., доц. Гілецький Й.Р.
12.                  Яремчук Соломія Аналіз змін клімату на території України к.г.н., доц. Фоменко Н.В.

 

Затверджено на засіданні кафедри географії та природознавства 01.10.2019 р. протокол №2

 

Завідувач кафедри                                                                 доц. Атаманюк Я.Д.