ЧЕРВІНСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Червінський Андрій Іванович – кандидат історичних наук (26.00.05. музеєзнавство. Пам’яткознавство), доцент кафедри.

Освіта:

З 2005 року по 2008 рік – навчався в Івано-Франківському державному коледжі технологій та бізнесу, де здобув диплом молодшого спеціаліста (з відзнакою) за спеціальністю “Банківська справа”.

З 2008 року по 2011 рік – навчався в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», де  отримав диплом магістра (з відзнакою) за спеціальністю “Фінанси” та здобув кваліфікацію економіста-фінансиста, викладача економіки.

З 2006 року по 2011 рік – навчався в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», де отримав диплом магістра (з відзнакою) за спеціальністю “Туризм” та здобув кваліфікацію туризмознавця, викладача туризмознавчих дисциплін.

З 2011 року по 2014 рік – навчався в аспірантурі з відривом від виробництва ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за спеціальністю 26.00.05 – Музеєзнавство. Пам’яткознавство.

17 грудня 2014 року – захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 26.00.05 – Музеєзнавство. Пам’яткознавство в Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки. Тема наукового дослідження: “Памяткоохоронний рух на Прикарпатті ( 90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.)”.

Міжнародні стажування:

З 3 березня 2015 року по 1 квітня 2015 року – пройшов стажування в Східнотеннессійському університеті Теннессі (м. Джонсон-Сіті, штат Теннессі, США).

Факультет суспільних наук Університету міжнародних відносин та соціальних комунікацій (м. Хелм, Республіка Польща).
Тема стажування: «Higher Education in Poland through the prism of educational systems countries of the European Union» (Вища освіта у Польщі крізь призму освітніх систем країн Європейського Союзу), (11 січня-23 березня 2021 року, 6 кредитів, 180 год) .

 

Список наукових та навчально-методичних праць

1. Chervinskyi, A., Chervinska, I., Popovych, I., Kazibekova, V. & Machynska, N. (2021). Estudio empírico de la tipología deexpectativas sociales del individuo. Amazonia Investiga, 10(43), 112–122. https://doi.org/10.34069/AI/2021.43.07.11 (Web of Science).
2. Chervinskyi, A., Chervinska, I., Derevianko, O., Tron, A., Atamaniuk, Y. (2021). The cult of health philosophy in traditional culture of the inhabitants of the Ukrainian carpathians’ mountainous regions. Amazonia Investiga, 10(44), 138–148. https://doi.org/10.34069/AI/2021.44.08.13 (Web of Science).
3. Червінська І., Атаманюк Я., Червінський А. (2021) Психолого-педагогічні механізми розвитку обдарованості учнів на уроках географії в умовах гірського середовища. Acta Paedagogika. Volynienses, 3. С.86-90.
4. Chervinskyi A. , Chervinska I., Derevianko O., Haliuk N. Implementation of multicultural ideas in the educational space of higher educational establishments. Mountain school of Ukrainian Carpaty. 2021. No. 24. pp. 114–118.
5. Червинский А.И., Червинская И.Б., Атаманюк Я.Д., Никорак Я.Я. Медиаобразование и медиаграмотность как образовательный инструментарий формирования цифровой компетентности современного учителя географии. Сборник материалов Международной конференции «Перспективные инфорационно-образовательные технологии». Молдова, 2021. С.53–62.
6. Червінський А.І., Червінська І.Б., Никорак Я.Я. Технологія змішаного навчання: практико-орієнтований підхід: навчально-методичний посібник. Вид 2-е. Івано-Франківськ : Вид-во Симфонія Форте, 2021. 90 с.
7. Червінська І., Червінський А. Регіональні особливості соціокультурного простору гірської школи. Гірська школа Українських Карпат. 2019. № 20. C. 83–89.
8. Chervinskyi A., Chervinska I., Socio-cultural educational environment of the Ukrainian Carpathian region as a subject of interdisciplinary discourse. Human Studies. Series of Pedagogy. 2020. 10/42. рр. 101‒112.

Подяки:

ПОДЯКА

Сертифікати:

СЕРТИФІКАТ GREEN STREAM

СЕРТИФІКАТ ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ ТА США

СЕРТИФІКАТ РОЛЬ ОСВІТИ У СТАЛОМУ РОЗВИТКУ ГІРСЬКОМУ РЕГІОНІ

СЕРТИФІКАТ ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ І ОСВІТИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР

СЕРТИФІКАТ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

СЕРТИФІКАТ УЧАСТІ У ВЕБІНАРІ

СЕРТИФІКАТ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

СЕРТИФІКАТ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

СЕРТИФІКАТ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДИСТАНЦІЙНІЙ ОСВІТІ

СЕРТИФІКАТ СТАЖУВАННЯ