2020-2021 н.р.

2020-2021 н.р.

Тематика курсових робіт

4 курс

103 Науки про Землю

 1. Аналіз небезпечних погодних явищ Карпатського регіону.
 2. Мікроклімат міста Івано-Франківська та методика його дослідження.
 3. Еколого-метеорологічні проблеми на прикладі міст.
 4. Спостереження за сніговим покривом в Українських Карпатах та розрахунок його основних параметрів.
 5. Міжнародне співробітництво в галузі прогнозу погоди.
 6. Гідрокліматичні наслідки парникового ефекту.
 7. Забруднення атмосфери промисловими викидами в Україні: просторові відмінності.
 8. Чинники формування клімату України.
 9. Особливості клімату України.
 10. Прояв глобальних змін клімату на території України.
 11. Вплив сонячної радіації на температурний режим території України.
 12. Використання кліматичних ресурсів України: регіональний аспект.
 13. Агрокліматичне районування території України.
 14. Прояви кліматичної висотної зональності у гірських системах України (на прикладі Українських Карпат).
 15. Динаміка температурного режиму території Івано-Франківської області.
 16. Сучасний вітровий режим території Івано-Франківської області.

 014.07 Середня освіта (географія)

 1. Сучасні методи та засоби організації уроку географії за стандартами НУШ.
 2. Самоосвіта та підвищення кваліфікації вчителів географії.
 3. Ментальні мапи та їх використання на уроках географії.
 4. Квести та їх використання на уроках географії.
 5. Сучасні стратегії оцінювання на уроках географії.
 6. Формування соціально-економічних понять у старшокласників на уроках географії .
 7. Формування педагогічної компетентності вчителя географії в умовах змін освітнього і культурного середовища.
 8. Формування дослідницької компетентності учнів у процесі вивчення географії.
 9. Використання новітніх засобів навчання як одне з актуальних питань сучасної методики викладання географічних знань.
 10. Впровадження елементів дистанційного навчання на уроках географії у закладах загальної середньої освіти.
 11. Географічна освіта в Україні: виклики дистанційного навчання.
 12. Дистанційне навчання та проблеми його впровадження в процес сучасної освіти.
 13. Сучасні методики дистанційного викладання географії в закладах загальної середньої освіти.
 14. Впровадження онлайн-сервісів для дистанційної роботи: Google Meet, Skype, Zoom на уроках географії.
 15. Методика організації та проведення позакласних та позаурочних заходів з географії.
 16. Формування екологічної свідомості учнів на уроках географії.
 17. Інноваційні комп’ютерні технології у загальноосвітній школі при вивченні географії.
 18. Дистанційне навчання як засіб розвитку самостійної пізнавальної діяльності учнів.
 19. Розвиток креативних здібностей учнів засобами інтелектуальних ігор на уроках географії.
 20. Розвиток емоційного інтелекту як основи формування позитивного ставлення учнів до навчання.
 21. Впровадження інтерактивного навчання як засобу формування. компетентностей в учнів у процесі вивчення географії.
 22. Засоби масової інформації як фактор формування світогляду школярів.
 23. Використання краєзнавчого матеріалу у курсах шкільної географії.
 24. Організація та проведення походів вихідного дня з школярами (маршрут за вибором студента).
 25. Місце туристсько-краєзнавчої роботи у системі шкільної освіти.

106 Географія

 1. Суспільно-географічне дослідження новобудов у Івано-Франківську.
 2. Суспільно-географічне дослідження процесів децентралізації в Івано-Франківській міській територіальній громаді.
 3. Суспільно-географічне дослідження транспортної інфраструктури в Івано-Франківській міській територіальній громаді.
 4. Суспільно-географічне дослідження соціальної сфери в Івано-Франківській міській територіальній громаді.
 5. Суспільно-географічне дослідження демографічних процесів в Івано-Франківській міській територіальній громаді.
 6. Суспільно-географічне дослідження туризму в Івано-Франківській міській територіальній громаді.
 7. Туристична та культурна та природна спадщина ЮНЕСКО (світовий і український вимір).
 8. Спелеотуризм в Україні.
 9. Екстремальний туризм в Україні.
 10. Сучасний стан та перспективи розвитку винного гастрономічного туризму в світі та Україні».
 11. Транскордонні туристичні зв’язки Карпатського регіону та їх ефективність.
 12. Провідні напрями використання рекреаційних ресурсів Українських Карпат.
 13. Гірська туристична топоніміка України.
 14. Розвиток зеленого туризму в Івано-Франківській області: історія, сучасний стан, перспективи.
 15. Медіапланування в туристичній діяльності.
 16. Технологія розробки фірмового стилю туристичної агенції.