2017-2018 н.р.

Тематика курсових робіт 2017-2018 н.р.

 Витоки та передісторія вчення про ландшафт

 1. Внесок у географію Аристотеля.
 2. Внесок у географію Ератосфена.
 3. Внесок у географію Геродота.
 4. Внесок у фізичну географію Б. Варенія.
 5. Внесок у фізичну географію С.П. Крашеніннікова.
 6. Внесок у фізичну географію М.В. Ломоносова.

Перші кроки на шляху до фізико-географічного синтезу

 1. Внесок А. Гумбольдта у становлення ландшафтознавства.
 2. Внесок Е.А. Еверсмана у становлення ландшафтознавства.
 3. Внесок А.Ф. Міддендорфа у становлення ландшафтознавства.
 4. Внесок М.А. Сєвєрцова у становлення ландшафтознавства.
 5. Внесок Р.Е. Траутфеттера у становлення ландшафтознавства.
 6. Внесок М.М. Богданова у становлення ландшафтознавства.
 7. Внесок А.І. Воєйкова у становлення ландшафтознавства.

Початок ландшафтознавства: праці В. Докучаєва і його учнів

 1. Внесок В.В. Докучаєва у розвиток фізичної географії.
 2. Внесок А.Н. Краснова у розвиток ландшафтознавства.
 3. Внесок Г.Ф. Морозова у розвиток ландшафтознавства.
 4. Внесок Г.Ф. Висоцького у розвиток ландшафтознавства.
 5. Внесок Г.І. Танфільєва у розвиток ландшафтознавства.
 6. Внесок Р.І. Аболіна у розвиток ландшафтознавства.

Ландшафтознавство в 20-30-ті рр. ХХст.

 1. Внесок Б.Б. Полинова у розвиток ландшафтознавства.
 2. Внесок І.В. Ларіна у розвиток ландшафтознавства.
 3. Внесок Л.С. Берга у розвиток ландшафтознавства.
 4. Внесок М.А. Первухіна у розвиток ландшафтознавства.
 5. Внесок З. Пассарге у розвиток ландшафтознавства.
 6. Внесок Е. Гербертсона у розвиток ландшафтознавства.
 7. Внесок Е. Бурна у розвиток ландшафтознавства.

Становлення науки про географічний ландшафт

(1940 – 1960 рр. ХХ ст.)

 1. Внесок М.А. Солнцева у розвиток ландшафтознавства.
 2. Внесок А.Г. Ісаченка у розвиток ландшафтознавства.
 3. Наукові погляди К. Троля на ландшафт.
 4. Ландшафтні ідеї Е. Нефа.

Сучасний етап розвитку ландшафтознавства (1970 рр. ХХ ст. – до сьогодні)

 1. Всесоюзні наради з ландшафтознавства.
 2. Становлення геофізики ландшафту.
 3. Впровадження системного підходу у ландшафтознавство.
 4. Розгортання прикладних ландшафтних досліджень.
 5. Ландшафтознавчі дослідження в країнах Західної Європи.

Розвиток ландшафтних ідей і ландшафтознавства в Україні

 1. Внесок Г.І. Танфільєва у розвиток ландшафтознавства.
 2. Внесок П.А. Тутковського у розвиток ландшафтознавства.
 3. Внесок С.Л. Рудницького у розвиток ландшафтознавства.
 4. Внесок К.І. Геренчука у розвиток ландшафтознавства.
 5. Внесок О.М. Маринича у розвиток ландшафтознавства.
 6. Внесок Г.П. Міллера у розвиток ландшафтознавства

Вологообмін у ландшафті

 1. Розподіл атмосферної вологи в ландшафті.
 2. Основні елементи водного балансу ландшафтів різних природних зон.
 3. Вплив ялинових і букових лісів на розподіл атмосферних опадів.

Біогенний обмін речовини в ландшафтах

 1. Суть біогеохімічного циклу.
 2. Розподіл синтезованої органічної речовини в ландшафті.
 3. Запаси фітомаси і величина річної первинної продукції в ландшафтах різних природних зон.

Абіотична міграція речовини

 1. Основні форми міграції речовини літосфери в ландшафтах.
 2. Модуль твердого стоку в різних кліматичних зонах.
 3. Величина йонного річкового стоку в ландшафтах різних природних зон.

Енергетика ландшафту

 1. Роль променистої енергії Сонця в ландшафті.
 2. Перетворення сонячної енергії у ландшафті.
 3. Радіаційний баланс у ландшафтах різних природних зон.

Річний цикл функціонування ландшафту

 1. Особливості зимових фаз річного циклу функціонування ландшафтів.
 2. Особливості весняних фаз річного циклу функціонування ландшафтів.
 3. Особливості літніх фаз річного циклу функціонування ландшафтів.
 4. Особливості осінніх фаз річного циклу функціонування ландшафтів.

Типи ландшафтів Землі

 1. Полярні і приполярні ландшафти.
 2. Бореальні і бореально-суббореальні ландшафти.
 3. Суббореальні ландшафти.
 4. Субтропічні ландшафти.
 5. Тропічні і субекваторіальні ландшафти.
 6. Екваторіальні ландшафти.

Ландшафти і господарська діяльність людини

 1. Ландшафтознавство та взаємодія природи і суспільства.
 2. Техногенні впливи на структуру і функціонування ПТК.
 3. Стійкість природних територіальних комплексів до техногенних  впливів.
 4. Основні структурно-динамічні закономірності антропогенно змінених ландшафтів.
 5. Поняття про культурний ландшафт.
 6. Ландшафти і фізико-географічне районування України
 7. Поняття фізико-географічного районування
 8. Принципи фізико-географічного районування
 9. Обґрунтування схеми фізико-географічного районування України
 10. Основні етапи розвитку проблеми фізико-географічного районування

Фізико-географічне районування Івано-Франківської області

 1. Загальний огляд природи Івано-Франківської області
 2. Природні комплекси Івано-Франківської області
 3. Фізико-географічні (природні) райони Івано-Франківської області Охорона природи Івано-Франківської області

Фізико-географічне районування Запорізької області

 1. Загальний огляд природи області
 2. Природні комплекси області
 3. Фізико-географічні (природні) райони області
 4. Охорона природи області