2018-2019 н.р.

Тематика курсових робіт за 2018-2019 н.р.

 1. Туристичний потенціал Карпатського регіону: аналіз сучасного стану, перспективи.
 2. Рекреаційне освоєння Карпат у контексті регіональних і державних інтересів.
 3. Провідні напрями використання рекреаційних ресурсів Українських Карпат.
 4. Історико-культурний потенціал Українських Карпат і перспективи його використання в туризмі.
 5. Розвиток зеленого туризму в Івано-Франківській області: історія, сучасний стан, перспективи.
 6. Гірська топоніміка України (питання походження карпатських топонімів)
 7. Туристичний потенціал комплексу «Буковель».
 8. Славське – центр гірськолижного спорту, туризму й відпочинку в Українських Карпатах.
 9. Паломницький туризм в Карпатському регіоні.
 10. Розвиток подієвого туризму в Карпатському регіоні.
 11. Сутність і роль доходу підприємств туристичного бізнесу.
 12. Система оподаткування туристичних підприємств в Україні.
 13. Становлення і розвиток краєзнавства в Івано-Франківській області
 14. Утворення та діяльність Всеукраїнської спілки краєзнавців
 15. Історія розвитку шкільного туризму в Україні
 16. Топонімічні дослідження під час екскурсій і у походах
 17. Методичні основи орієнтування у походах
 18. Використання туристичних походів у патріотичному вихованні молоді
 19. Потенціал природних краєзнавчо-туристичних ресурсів Івано-Франківської області
 20. Організація та проведення категорійних туристичних походів
 21. Суспільно-географічні передумови створення мережі опорних шкіл у Івано-Франківській області
 22. Суспільно-географічні особливості адміністративної реформи у Івано-Франківській області
 23. Географічні особливості сільськогосподарського освоєння території
 24. Географічні процеси у формуванні госпітальних округів у Івано-Франківській області
 25. Об’єднані територіальні громади Івано-Франківської області: формування та диспропорції
 26. Географія фермерства в Івано-Франківській області
 27. Земельні ресурси Івано-Франківської області
 28. Природно-заповідний фонд Івано-Франківської області: мережа та перспективи розширення
 29. Географія туристичної інфраструктури Івано-Франківської області
 30. Органічне землеробство та перспективи формування ринку органіки в Івано-Франківській області
 31. Спеціалізація сільського господарства Івано-Франківської області (1995-2015)
 32. Методика Arggic картографування (веб-картографування)
 33. Тваринництво Івано-Франківської області
 34. Географія рослинництва Івано-Франківської області
 35. Кластеризація – напрям розвитку економіки Івано-Франківської області
 36. Географія туризму адміністративного району (район за вибором студента)
 37. Фестивалі м. Івано-Франківська, як форма рекреаційної діяльності
 38. Масові свята як форма організації дозвілля населення
 39. Перспективи розвитку міжнародного туризму в Карпатському регіоні
 40. Туризм як каталізатор економічного розвитку сільських територій
 41. Соціально-економічне значення фермерського туризму
 42. Апітуризм – новий напрямок розвитку сільських територій України
 43. Діяльність служб соціального захисту населення із забезпечення зайнятості молоді
 44. Динаміка чисельності сільського населення України
 45. Регіональні особливості формування міського та сільського населення Івано-Франківської області
 46. Статистичний аналіз рівня життя сільського населення України
 47. Формування та розвиток сільських громад України
 48. Зелений туризм як джерело зайнятості сільського населення
 49. Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій
 50. Перспективи розвитку сільського господарства
 51. Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення
 52. Проблеми водозабезпечення населення Івано-Франківської області