ЗАХИСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ IV КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ НПЗ-41 ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ ZOOM

На виконання навчального плану студентів ОР «бакалавр» IV курсу спеціальності 103 Науки про Землю денної форми навчання кафедри географії та природознавства керівники практики доц. Закутинська І.І., викл. Червінський А.І. провели захист виробничої практики в системі ZOOM.

Метою виробничої практики для студентів  IV курсу є поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення. Під час виробничої практики студенти відпрацьовували навички функцій таких первинних посад: турагента, помічника менеджера туристичного підприємства, організатора туризму.

У підсумку проходження виробничої практики студенти:

  • зібрали інформацію стосовно діяльності туристичного підприємства;
  • аналізували та робили висновки на основі зібраної інформації; працювали із сучасними технологіями збору та аналізу інформації;
  • вміли структуризувати дані та відображати їх у таблицях;
  • працювали з базою клієнтів туристичного підприємства.