ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ НА КАФЕДРІ ГЕОГРАФІЇ І ПРИРОДОЗНАВСТВА

Складання кваліфікаційних екзаменів на здобуття бакалаврського ступеня за освітніми програмами 014.07 – Середня освіта (Географія) та 103 – Науки про Землю, в силу обставин пов’язаних з карантином,  для здобувачів вищої освіти проводяться у цьому році у дистанційному режимі. При цьому  процедура передбачає виконання обов’язкових письмової та усної компонент іспиту. Перша складова, на яку припадає 80 балів із 100-бальної шкали оцінювання, проводиться на платформі dist@pnu.edu.ua Центру дистанційного навчання та моніторингу освітньої діяльності університету. Усна компоненти кваліфікаційного екзамену запускається  через систему Cisco Webex Meeting.

Попри незвичність форми проведення іспиту, студенти продемонстрували високий рівень підготовки, як при складанні тестів так і під час усних відповідей. Під час складання першого комплексного іспиту з географії особливо високий рівень підготовки продемонстрували студенти групи СОГ-41. Екзамен з дисциплін спеціалізації вони складатимуть уже на наступному тижні. Дуже добрі знання продемонстрували під час складання обидвох екзаменів студенти заочної форми навчання цієї ж освітньої програми – Гавриляк Марина, Сенчакович Марта, Татюк Ірина. Це результат того, що впродовж сесійних заїздів вони надзвичайно відповідально ставились до освітнього процесу, цілком усвідомлюючи важливість здобутих знань, оскільки вже реально працюють за фахом.

Голова ДЕК Й.Р. Гілецький